You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Türk Mitolojisinde Efsane Tanrılar

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 74 kez görüntülenmiştir.

Türk Mitolojisinde Efsane Tanrılar

Türk mitolojisinde tanrılar ve tanrıçalar, insanların hayatını etkileyecek olayları yöneten ve kontrol eden güçlerdir. Türk mitolojisinde tanrılar ve tanrıçaların çeşitli güçleri vardır ve her bir tanrı veya tanrıça bir farklı görev yapar. Örneğin, Tanrı Tengri, gökyüzünün ve havanın tanrısıdır ve yağmur ve güneşi yönetir. Tanrıça Umay, çocuklar ve evliliklerle ilgili konuları yönetir. Türk mitolojisinde tanrılar ve tanrıçalar ayrıca insanların başarısını ve mutluluğunu sağlamaya yardımcı olur ve onların düşmanlarından korur.

  1. Tengri: Türklerin en önemli tanrısı olarak kabul edilen Tengri, gök tanrısıdır ve tüm varlıkların yaratılışını simgeleyen önemli bir figürdür. Tengri, aynı zamanda güç, ışık, hakimiyet ve kudret simgeler.

  2. Umay: Türk mitolojisinde Tengri'nin eşidir ve anne tanrıça olarak kabul edilir. Umay, doğum, yaşam ve ölüm gibi konularla ilgilidir ve Türkler tarafından sevilen ve saygı gösterilen bir tanrıçadır.

  3. Erlik: Türk mitolojisinde ölüm ve yıkımı simgeleyen tanrıdır. Erlik, kötülüklerin kaynağı olarak kabul edilir ve Türkler tarafından korkuyla anılır.

  4. Ötüken: Türk mitolojisinde hava tanrısı olarak kabul edilen Ötüken, rüzgar ve fırtınaları simgeleyen önemli bir figürdür. Ötüken, aynı zamanda doğa olaylarının yönetimiyle ilgilidir ve Türkler tarafından sevilen ve saygı gösterilen bir tanrıdır.