You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Türkiye'nin Coğrafi Özellikleri Nelerdir?

Medet, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 93 kez görüntülenmiştir.

Türkiye'nin Coğrafi Özellikleri Nelerdir?

Türkiye, Anadolu Yarımadası'nın kuzeyinde, Avrupa ve Asya'yı birbirinden ayıran Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizi'ne kadar uzanan bir ülkedir. Türkiye, batıda Avrupa, doğuda Anadolu ve Güneydoğu Anadolu, güneyde Akdeniz ve kuzeyde Karadeniz olmak üzere dört coğrafi bölgeye ayrılır. Türkiye, ayrıca çeşitli dağları, volkanları ve nehirleri ile zengin coğrafi özelliklere sahiptir.

Türkiye'nin batısında bulunan Ege Bölgesi, Ege Denizi'ne kıyısı olan bir yarımadadır. Bu bölgede Türkiye'nin en yüksek dağı olan ve 3917 metre yüksekliğiyle Yunanistan sınırında bulunan Agri Dağı bulunur. Ege Bölgesi, ayrıca Türkiye'nin en büyük adalarından biri olan Kıbrıs Adası'nı da içerir.

Türkiye'nin kuzeyinde bulunan Karadeniz Bölgesi, Karadeniz Denizi'ne kıyısı olan ve volkanik aktivite ile zengin bir coğrafyaya sahiptir. Bu bölgede Türkiye'nin en yüksek volkanı olan ve 4070 metre yüksekliğiyle Kackar Dağları'nda bulunan Kaçkar Dağı bulunur.

Türkiye'nin güneyinde bulunan Akdeniz Bölgesi, Akdeniz Denizi'ne kıyısı olan bir yarımadadır. Bu bölgede Türkiye'nin en yüksek volkanı olan ve 3726 metre yüksekliğiyle Antalya'nın batısında bulunan Tahtali Dağı bulunur.

Türkiye'nin doğusunda bulunan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Agri Dağı'nın doğusunda yer alır. Bu bölge, ayrıca çeşitli nehirler ve volkanik aktivite ile zengin bir coğrafyaya sahiptir.

Türkiye, Anadolu Yarımadası'nın doğusunda bulunan Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile birlikte, ülkenin en yüksek dağlarının bulunduğu, volkanik aktivite ile zengin bir coğrafyaya sahiptir. Bu bölge, Türkiye'nin en büyük nehirlerinden biri olan Firat Nehri'nin de geçtiği bir bölgedir.

Türkiye, ayrıca dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Anadolu Yarımadası'nda yer alır ve tarihi ve kültürel açıdan da zengin bir ülkedir. Türkiye, ayrıca Akdeniz ikliminin etkisi altında olan bir ülkedir ve yaz aylarında sıcak ve nemli, kış aylarında ise serin ve nemli bir iklime sahiptir.