You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Tüzel Kişi Nedir? Gerçek Kişiyle Farkı Nedir?

Medet, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 104 kez görüntülenmiştir.

Tüzel Kişi Nedir? Gerçek Kişiyle Farkı Nedir?

Tüzel kişi, bir kuruluşun yasal olarak ayrı bir varlık olarak kabul edilmesine izin veren bir terimdir. Tüzel kişi, bir kuruluşun yasal olarak ayrı bir varlık olarak kabul edilmesi nedeniyle, o kuruluşa ait olan borçların ve yükümlülüklerin sadece o kuruluşa ait olduğu anlamına gelir. Örneğin, bir şirket tüzel kişi olarak kabul edilir ve şirkete ait olan borçlar ve yükümlülükler sadece şirkete aittir. Bu nedenle, şirketin malvarlığı veya varlıkları, şirketin borçlarını ödemek için kullanılır ve şirketin sahiplerinin malvarlığı veya varlıkları ile ilişkili değildir.

Gerçek kişi ise, bir birey olarak tanımlanır ve bireyin kendi malvarlığı ve varlıkları ile sorumlu olduğu anlamına gelir. Örneğin, bir kişinin borçları ve yükümlülükleri, o kişinin kendi malvarlığı ve varlıkları ile ilişkilidir ve bu nedenle, kişinin malvarlığı veya varlıkları, kişinin borçlarını ödemek için kullanılır.

Tüzel kişi ile gerçek kişi arasındaki en önemli fark, sorumluluk ve malvarlığının nasıl yönetildiğidir. Tüzel kişilerin malvarlığı ve varlıkları, o tüzel kişinin borçlarını ödemek için kullanılır ve tüzel kişi sadece kendi borçlarını ödemekle sorumludur. Gerçek kişilerin ise malvarlığı ve varlıkları, o gerçek kişinin borçlarını ödemek için kullanılır ve gerçek kişi kendi borçlarını ödemekle birlikte, ayrıca tüzel kişiler tarafından temsil edilen kuruluşların borçlarını da ödemekle sorumludur.