You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Uranyum Yarılanma Ömrü

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 72 kez görüntülenmiştir.

Uranyum Yarılanma Ömrü

Uranüm, radioaktif bir elementtir ve kendi kendine yarılanarak diğer elementlerle reaksiyona girerek çeşitli parçacıklara ayrılır. Bu süreç, uranyum yarılanması olarak adlandırılır. Uranümün yarılanma ömrü, bir uranyum atomunun ortalama ne kadar süre içerisinde yarılanacağını gösterir.

Uranümün yarılanma ömrü, uranyum-238 olarak adlandırılan izotop için yaklaşık 4,5 milyar yıl ve uranyum-235 için yaklaşık 700 milyon yıldır. Bu yarılanma ömürleri, uranyum atomlarının çok uzun bir süre içerisinde yarılanması anlamına gelir.

Uranüm yarılanması, fizikte ve enerji üretiminde önemli bir rol oynar. Örneğin, uranyum yarılanması, nükleer santrallerde enerji üretimi için kullanılır. Ayrıca, uranyum yarılanması, ayrıca radiaktif izotopların üretiminde de kullanılır.