You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

UUID Nedir?

Medet, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 75 kez görüntülenmiştir.

UUID Nedir?

UUID (Universally Unique Identifier), herhangi bir sistem için özel bir şekilde üretilen benzersiz bir kimlik numarasıdır. UUID'ler, bir veri tabanında benzersiz bir kayıt için kimlik oluşturmak, dosya adları veya diğer nesneler için benzersiz bir tanımlayıcı oluşturmak gibi amaçlarla kullanılabilir.

UUID'ler, genellikle 32 karakter uzunluğunda ve 8 bloğa ayrılmış bir şekilde üretilir. Her blok, 16'lık sayı sisteminde 4 karakterden oluşur. Örneğin, aşağıdaki bir UUID örneği gösterilebilir:

123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000

UUID'ler, genellikle rastgele üretilir ve bu nedenle, iki ayrı UUID'ler arasında çok düşük bir ihtimalle benzerlik olur. Bu nedenle, UUID'ler benzersiz kimlikler olarak kullanılır.

UUID'ler, birçok programlama dilinde kolayca üretebilir ve kullanılabilir. Örneğin, PHP'de UUID üretmek için uuid_create fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Umarım bu bilgi sizin için faydalı olmuştur! Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen sorunuzu sormaktan çekinmeyin.