You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Vergi Çeşitleri Nelerdir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 107 kez görüntülenmiştir.

Vergi Çeşitleri Nelerdir?

Türkiye'de vergi çeşitleri aşağıdaki gibidir:

  1. Gelir Vergisi: Türkiye'de çalışan veya işyeri açan insanlar ve kurumlar tarafından ödenen vergidir. Gelir vergisi, çalışanların maaş ve ücretlerinden, işyeri sahiplenenlerin ise kazançlarından kesilir.
  2. Özel Sektör Vergisi: Özel sektör kurumları tarafından ödenen vergidir. Özel sektör vergisi, kurumların yıllık brüt kazançlarından kesilir.
  3. Katma Değer Vergisi (KDV): Türkiye'de satış yapılan mallar ve hizmetlerden toplanan vergidir. KDV, satış fiyatına eklenen bir vergidir ve satın alınan ürün veya hizmete göre değişir.
  4. Damga Vergisi: Türkiye'de yapılan belge ve kağıt üzerine konulan vergidir. Örneğin, sözleşmeler, fatura ve benzeri belgeler üzerine damga vergisi ödenir.
  5. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV): Türkiye'de satış yapılan özel tüketim mallarına uygulanan vergidir. Özel tüketim vergisi, satın alınan ürünün cinsine ve miktarına göre değişir.
  6. Emlak Vergisi: Türkiye'de bulunan taşınmaz mallar üzerine uygulanan vergidir. Emlak vergisi, mal sahibinin malının değerine göre hesaplanır.
  7. Motorlu Taşıtlar Vergisi: Türkiye'de bulunan motorlu taşıtlar üzerine uygulanan vergidir. Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtın marka ve modeline göre değişir.

Bu vergi çeşitleri, Türkiye'de vergi ödeme yükümlülüğü bulunan insanlar ve kurumlar için genel bir özet olup, vergi ödeme yükümlülüğü bulunanlar için özel olarak uygulanabilir.