You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Versay Anlaşması Nedir? Maddeleri Nelerdir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 80 kez görüntülenmiştir.

Versay Anlaşması Nedir? Maddeleri Nelerdir?

Versay Anlaşması, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından 1919 yılında imzalanan bir anlaşmadır. Bu anlaşma ile Almanya, savaş suçlarından dolayı büyük maddi tazminatlar ödemeye zorlanmış ve ayrıca bazı topraklarını kaybetmiştir. Versay Anlaşması, Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'nda kaybettiği toprakları geri almayı amaçlayan ve bu amaca yönelik yaptırımlarının bir kısmını ortadan kaldıran Anschluss (Avusturya'nın Anschluss'u) ve İtalya'nın, Birinci Dünya Savaşı sonrasında elde ettiği toprakların yeterli olmadığı düşüncesiyle, Etiyopya'yı işgal etmesi gibi olayların olmasının nedenlerinden biridir. Almanya, Versay Anlaşması'nı adil bulmamış ve bu nedenle de anlaşmayı kabul etmemiştir. Bu durum, 2. Dünya Savaşı'nın başlamasına zemin hazırlamıştır.