You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Versay Antlaşması ve Önemli Maddeleri

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 78 kez görüntülenmiştir.

Versay Antlaşması ve Önemli Maddeleri

  1. Almanya, Birinci Dünya Savaşı'ndan kaynaklanan tüm hasar ve zararlar için büyük maddi tazminatlar ödemeye zorlanacaktır. Bu tazminatların miktarı, Almanya'nın ekonomik gücüne göre belirlenecek ve ödeme süresi de 20 yıl olarak düzenlenmiştir.

  2. Almanya, Birinci Dünya Savaşı sırasında işgal ettiği toprakları geri vermek zorunda kalacaktır. Bu topraklar arasında Polonya, Danimarka, Fransa, Belçika ve Hollanda gibi ülkeler bulunmaktadır.

  3. Almanya'nın askerî gücü sınırlandırılacak ve Almanya'nın silahlanma kapasitesi de kısıtlanacaktır. Almanya, hava kuvvetlerini tamamen kaldıracak ve deniz kuvvetlerinin de büyük ölçüde azaltılmasını kabul etmek zorunda kalacaktır.

  4. Almanya, Birinci Dünya Savaşı sırasında işgal ettiği toprakları geri vermek zorunda kalacaktır. Bu topraklar arasında Polonya, Danimarka, Fransa, Belçika ve Hollanda gibi ülkeler bulunmaktadır.

  5. Almanya, Eylül 1939'da Polonya'yı işgal etmiştir. Bu işgaller, Birinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan yeni düzeni koruma amacıyla birbirlerine bağlı olmayı tercih etmeleri ve bu amaçla oluşturulan Lozan Antlaşması'nı imzalamalarının sonucudur. Almanya ise bu antlaşmayı imzalamamıştir.