You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Yıllık İzin Hesaplama

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 71 kez görüntülenmiştir.

Yıllık İzin Hesaplama

Yıllık izin hesaplaması, bir çalışanın yılda ne kadar yıllık izne hak kazandığını belirlemek için yapılan bir hesaplamadır. Yıllık izin hesaplaması genellikle çalışanın gün başına düşen izin miktarını ve çalışanın çalıştığı yıl içinde kaç gün çalıştığını dikkate alır.

Örnek olarak, bir çalışanın yılda 30 gün yıllık izne hak kazandığını ve yıl içinde 220 gün çalıştığını varsayalım. Bu durumda, çalışanın yıllık izin hesabı şöyle olur:

30 gün (yıllık izin) / 220 gün (çalışma süresi) = 0.136

Bu hesaplama sonucunda çalışanın yılda 13.6 gün yıllık izne hak kazandığı anlaşılmaktadır. Bu hesaplama farklı ülkelerde farklı yasalar ve yönetmelikler dikkate alınarak yapılabilir.

Benzer yazılar

Benzer olduğunu düşündüğümüz yazıları aradık, bulduk ve sizler için listeledik.