Database Nedir? – Database Türleri nelerdir?

Database Nedir?

Öteki bir adı ile veri tabanı olarak malum database, adından da anlaşılacağı suretiyle verilerin belli bir alanda depolanması anlamına gelmektedir. Bilhassa de günümüzde devlet kurumları bünyesinde bulunan birçok informasyon bu şekilde veritabanı sistemi ile saklanmaktadır. Belli bir seviye gerektiren bu sistemi bununla birlikte hususi bir ekip kuruluşlar da kullanmaktadır. Bu seviye yardımıyla milyonlarca kişinin bilgilerine oldukça kısa bir süre içinde yetişme imkânı sağlanabilmektedir. Okul kayıtları, nüfus müdürlükleri, banka ya da öteki birçok hususi kurumların değişik insanlara verdikleri hizmetleri daha süratli bir hale getirmesi için veri tabanı sistemini her daim kullanmaktadırlar.

Veri tabanı gizleme sistemi

Karmaşık bir informasyon kayıtları adına veri tabanının büyük bir önemi vardır. Mesela bir firmanın belli sayıda kayıtlı olan sürekli müşterilerin kişisel detayları, adresleri ya da sipariş ve faturaları benzer biçimde daha birçok değişik informasyon kayıt altında ve anında ulaşabilirlik düzeyinde olmalıdır. Üstelik bir tek satın alan değil, çalışanların da gene tüm detayları ile beraber hangi çalışan kime ne ürününü ne kadar bir fiyata satmış her biri veri tabanı içinde kolay erişebilirlik bir sistem çerçevesinde tutulabilmektedir. Yalnız bir şahıs için dahi devamlı olarak değişik tarihlerde ne benzer biçimde işlemler yapmış Excel üstünden kayıtlarının tutulması gerekmektedir. Buna bir de milyonlarca insan eklendiği süre eğer bir seviye sağlanmamış ise tüm bilgiler birbirine girer günlük olarak yapılacak işlemler büyük bir oranda aksar. İşte veri tabanı, kısaca database sistemi tüm bu verileri tertipli bir halde saklayan sistemler bütünüdür.

Veri tabanı için yönetim

  • Türkçe adı ile veri tabanı yönetim sistemi olarak da malum, (Database Management system) şu an için birbirinden değişik programlar ile piyasa üstünde bulunan ve elektronik ortamda tutulan verileri kolay erişebilir hale getiren bir sistemler dizisidir. Bu sistem yardımıyla değişik birçok informasyon hususi bir katalog haline getirilebilir.
  • Bunlar yardımıyla her informasyon adına tablo oluşturulabilir ve bu tablolar üstünden yeni kayıt ekleme, silme ya da güncelleme yapmak mümkün hale gelebilir.
  • Hangi verilere kimin ne kadar erişim izni olabilecek bunun kategorisini yapmak.
  • Her ayrı veri için raporlama ve sorgulama imkanı yakalamak.
  • İzinsiz girişlere karşı engel oluşturmak…
  • Tüm verilerin yedek sistemlerini oluşturup saklayabilmek benzer biçimde daha birçok değişik çözümleme ve düzenleme yapılabilmektedir.
  • Database, kısaca veri tabanı programları her şirket ya da devlet kurumları adına değişik şekiller aldırılabilir ve ona bakılırsa bir kayıt düzeni sağlanabilir. Bu sayede milyonlarca informasyon içinden hangisi isteniyor ise ona birkaç saniye içinde ulaşılabilir. Kademeli olarak konulmuş olan erişim izin seviyeleri yardımıyla ise daha mühim bilgiler sağlam bir halde korunabilmektedir.

En fazla kullanılan veritabanı sistemleri

Kullanım durumlarına, kaliteleri ve sunmuş olduğu hizmetlere bakılırsa veri tabanı programları ücretli ya da ücretsiz bir şekilde farklılıklar yaratmaktadır. Mesela açık kaynak kodlu olarak hizmete açılmış database programları bulunurken, daha detaylı ve güvenli programlar ise ustalaşmış bir kullanım isteyen firmalar ile devlet kurumları adına tüm yıl süresince online hizmet veren veri tabanı programları da bulunmaktadır. Şu an için piyasa üstünde değişik veri tabanı programları mevcuttur. Bunlar içinde en oldukça bilinenlerinden bazıları , ,  benzer biçimde daha birbirinden değişik veri tabanı programları bulunabilmektedir. Burada mühim olan kullanım derecesidir. Kısaca oldukça hususi bilgiler içeren ve erişimin zor olmazı istenen programlar ile bilimsel niteliği olan bir kayıt tutmak adına sunulan parasız programlar da olabilir.

Database – veri tabanı türleri

İlişkisel veritabanı : İlişkisel veritabanları 1980’li yılların sonlarında piyasada egemenlik kazanmıştır. İlişkisel veritabanındaki öğeler, sütunlar ve satırlardan oluşan bir tablo kümesi şeklinde organize edilir. İlişkisel veritabanı teknolojisi, yapılandırılmış bilgilere en verimli ve esnek şekilde erişim sağlar.

NoSQL veritabanı : NoSQL yada ilişkisel olmayan bir veritabanı, yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış verilerin depolanmasına olanak sağlar (veritabanına eklenen tüm verilerin {nasıl} oluşturulması icap ettiğini tanımlayan ilişkisel veritabanının zıttıdır). NoSQL veritabanları, web uygulama yazılımlarının daha yaygın ve daha karmaşık hale gelmesi ile beraber popülerlik kazanmıştır.

Grafik veritabanı : Grafik veritabanı, verileri birimler ve birimler arasındaki ilişkiler açısından depolar.

Nesne odaklı veritabanı : Nesne odaklı bir veritabanındaki bilgiler, tıpkı nesne odaklı programlamada olduğu benzer biçimde nesneler biçiminde temsil edilir.

Dağıtılmış veritabanı : Dağıtılmış veritabanı, değişik yerlerde bulunan iki yada daha çok dosyadan oluşur. Veritabanı, değişik ağlara yayılan ya da aynı fizyolojik konumda yer edinen birden fazla bilgisayarda depolanabilir.

Veri ambarları : Merkezi bir veri havuzu olan veri ambarı, hususi olarak süratli sorgulama ve çözümleme amaçlarıyla tasarlanmış bir veritabanı türüdür.

OLTP veritabanı : OLTP veritabanı, birden fazla kullanıcı tarafınca oldukça sayıda işlemin gerçekleştirilmesi için tasarlanmış süratli ve analitik bir veritabanıdır.

Yorum yapın