Elektromanyetizma Nedir?

Elektromanyetizma Nedir?

Elektromanyetizma daha fazlaca elektromanyetik alanında incelemeler meydana getiren hususi bir daldır. Fizik bilimine ilişkin bir dal olan Elektromanyetizmanın gelişiminde Clark Maxwell’in oranı büyüktür. Elektromanyetik bilinmiş olduğu suretiyle elektrik yükü olan her şeyi itip çekebilir. Elektromanyetik, uzay teriminin tümünde etkili olabilir. Maxwell, manyetizma alanı ile elektrik alanı arasındaki bağlantıyı keşfetti ve bu ikisini tek bir güçte bir araya getirdi. Bu durum elektromanyetizma şeklinde isimlendirildi. Yükleri taşıyan parçacıklar diğeri parçacıklar tarafınca görülen bir elektrik alanı üretir ve bu sayede öteki parçacıklara ilişkin alanlarla etkileşim kurar. Peki elektromanyetizma nedir?

Gündelik yaşamda gördüğümüz sürtünme ya da manyetizma, elektromanyetizmaya dair sonuçlardır. Elektromanyetik kuvvetin taşıyıcı parçacıkları foton şeklinde adlandırılır ve özetlemek gerekirse γ olarak sembolize edilir. Değişik enerjilere ilişkin fotonlar radyo dalgalarını ya da görünen ışığı üretir. Bu anlamda fotonlar oldukça önemlidir. Fotonların en garip özelliği sıfır kütleye haiz olmalarıdır. Bu fotonlar her daim ışık hızı ile yol alırlar. Bu da saniyede 300 milyon metre civarında bir hıza karşılık ediyor.

Elektromanyetizma ve ışınım

Elektromanyetizma elektrikle ve manyetizma ile aynı düzeyde ilişkilidir. İkisinde de elektronların hareketi mühim bir rol oynar. Elektrik alanları oklar ile işaret edilir. Manyetik alansa yük hareketleri için kuvvet uygular. Manyetik alanla elektrik alanları içinde müthiş bir bağlılık söz mevzusudur. Bu ikisi de esasen tek bir kuvvettir. Maxvell bu keşfini kısa sürede benimsetmeyi başardı. Bu ikilinin birlikteliğini ifade etmek adına Elektromanyetizma adı uygun görüldü. Atomların kendi içlerindeki tüm güçlerin ana sebebi elektromanyetizma olarak görülebilir. Elektromanyetik ışınım ara sıra bir dalga benzer biçimde ara sıra da parçacık olarak hareket edebiliyor.

Elektromanyetik alanlar bugünün teknolojisinde mühim bir yere haizdir. İlk dönemde radyo yayınları ya da yazışma için kullanıldı. Daha sonraki dönemlerde TV, GSM ya da Wİ-Fi teknolojilerinde kullanıldı. Elektromanyetik alanlar hepimiz için belli seviyede zararlıdır ve kontrollü olmak durumundayız. Telefon şebekelerinde mikrodalga isminde olan frekans aralıkları kullanılır. Telefon sinyallerinin gücü 1 Watt’ın altındadır, oysa mikrodalga fırınlardaki oran bunun 1000 katı civarıdır. Buna karşın bu fırınları içindeki metal kaplama mutfağın radyasyonla dolmasının önüne geçer. Mikrodalga fırınlarda metal duvarlardan yansıma meydana getiren ışınlar, besinlerin her bölgesine eşit şekilde çarpar ve bu sayede etkileşim artar.

Elektrik yüklerin birbirleriyle etkileşime geçmesi neticesinde oluşan bir kavramdır. Bununla beraber elektromanyetizmanın oluşumunu sağlar. İnsan vücudundan bazı örneklerle bazı metabolik etkileşimleri idrak etmek mümkündür. Bundan dolayı elektrik aslına bakarsak tabiat ananın kendi kanunlarına yaslanır. Vücutta metabolik etkileşimler elektrokimyasal yöntemlerle meydana gelir.

Elektromanyetizma özellikleri

Elektromanyetizma elektrik akımı yardımıyla mıknatıs elde etmek benzer biçimde bir anlamsa haizdir. En azından kavramın lügat tanımı budur. Elektromanyetizma, manyetik etkisinde bırakır göz ardı edilmeksizin incelenmelidir. Hava onun için mühim bir direnç gösterir. Havadan devresini tamamlama becerisine haiz olsa da bu böyledir. Bu yüzden de elektromanyetizma yapımı süreçlerinde manyetik devrelerde yoğun düzeyde çelik kullanılır. Bilhassa elektromıknatıs metodu kullanılarak çalıştırılan elektrik motorları ya da transformatörler, elektromanyetizmanın yardımıyla gerçekleşir. Manyetik materyallerin özellikleri görece daha karmaşık bir yapıya haizdir.

Elektromanyetizma kullanım alanları

Elektromanyetizma fiziği elektromanyetik alana odaklanmış bir bilim dalı olarak kabul edilir. Bu dal, evrene ilişkin bazı niteliklerin elektromanyetik alan üstündeki etkiyi çözümleme eder. Bununla beraber elektromanyetik alana ilişkin çeki enerjisini inceler. Peki elektromanyetik alanın genel olarak kullanım sahaları nedir?

Elektromanyetizmanın kullanım sahaları oldukça gelişmiş durumdadır. Maxwell bulgu sonrası bu hususi alanın kuramsallaşması adına epey yoğun şekilde çaba sarf etmiştir. Bugün elektrikli ev aletlerini incelediğimizde emek verme prensibi açısından elektromanyetizmayı referans aldıklarını net şekilde görebiliyoruz.  Sözgelişi günlük hayatımızda çoğunlukla kullandığımız vantilatörleri hayal edelim. Bu ev aletlerinin içinde yer edinen motorlar elektromanyetik indüksiyon isminde olan bir prensibe dayanır. Devamlı dönerek hava üflemesi bu sayede olur.

Kapı zillerinde de her defasında bobine enerji ulaşır ve bu sayede zilin çalma eylemi meydana gelir. Keza hoparlörlerde yer edinen bobinler de buna örnek olarak sunulabilir. Elektromanyetizma örnek mevzusunda çeşitlendirilebilir bir mevzudur. Sözgelişi bilgisayar teknolojilerini incelediğimizde de benzer örneklere denk geliyoruz. Bu teknolojilerde de elektromanyetik kuvvete sık sık başvurulur. Eskiden kullandığımız kasetlerdeki bantlar elektromanyetik özelliğe sahipti. MR cihazları da elektromanyetizma mantığı ile çalışır. Japonya benzer biçimde hızla gelişen teknolojinin epey geliştiği ülkelerde yüksek süratli trenlerin kullanımında aynı şekilde bu ilke ana referanstır.  Görüldüğü suretiyle elektromanyetizma hayatımızı pek fazlaca noktasında bilincinde olmasak da karşımıza çıkar.

Elektromanyetizmaya dair meslekler

Yukarıda da açıkladığımız suretiyle elektromanyetizma fizik biliminin bir alt dalıdır. Bu yüzden de elektromanyetizma ile ilgili meslekler de bu alanın çevresinde dolaşan meslek gruplarıdır. Bu mesleklerin son yıllarda hususi bir yükselişi söz mevzusudur. Bilhassa mevzunun popülerleşmesi hem yeni meslek dallarını doğurdu, hem de bu meslek dallarına olan ilgiyi tetikledi. Elektrik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, elektronik öğretmeni, kapı zili üreticiliği ve hatta hurdacılık ya da tv tamirciliği de bu meslek dalları içinde yer alır. Mesela hurdacılar fazlaca büyük demirlerin kaldırılması adına fazlaca büyük elektromıknatıslardan faydalanır. Bir ihtimal bazı meslek dalları ilk etapta kulağa fazlaca ilgisiz gelebilir sadece “Elektromanyetizma fizik nedir” sorusu incelendiğinde taşlar büyük seviyede yerine oturuyor.

Bunun haricinde devasa geri dönüşüm tesislerinde de bu aygıtlarla büyük parçalar kolayca hareket ettirilir. Dolayısıyla hurdacılık bu bağlamda örnek olarak verilebilir. Tv tamircileri e aynı şekilde elektromıknatıslardan yararlanır. Onlar için bir başucu materyalidir. Öteki taraftan telefon üretimlerinde de elektromıknatıslar bulunur. Telefoncular onarım işlemleri esnasında ufak ve kırılgan elektromıknatıslar kullanır. Telgraf bugün pek kullanılan bir alan değil fakat geçmişte telgraf sistemleri yardımıyla yazışma kuruyordu. Bu sistemlerde de elektromıknatıslar yer alıyordu.

Yorum yapın