Http Error 405 Hatası Nedir? Nasıl Düzeltilir?

HTTP Error 405 hatası nedir?

HTTP Error 405, bir HTTP (Hypertext Geçirme Protocol) isteği esnasında bir hata durumunu tanımlayan bir durum kodudur. Bu hata, bir sunucunun belirli bir HTTP isteğini kabul etmeyi reddettiği durumlarda meydana gelir. HTTP Error 405, “Method Not Allowed” olarak da adlandırılır ve aşağıdaki senaryolarda ortaya çıkabilir:

  1. Yanlış HTTP Metodu: Sunucu, belirli bir isteği kabul etmez, bundan dolayı kullanılan HTTP metodu (GET, POST, PUT, DELETE vb.) beklenen işlemi gerçekleştirmek için uygun değildir. Mesela, bir kaynağın yalnız okunmasına müsaade eden bir GET isteği yapılırken, bu deposu güncellemek için bir PUT isteği kullanıldığında HTTP Error 405 oluşabilir.
  2. İzin Sorunları: Sunucu, belirli bir işlemi gerçekleştirmek için kullanıcı izinlerine haiz olmadığınızı düşünüyorsa HTTP Error 405 üretebilir.
  3. Sunucu Yanıtı Tamamlanmamış yada Yanlış: Sunucunun, isteğe cevap vermek için lüzumlu olan bilgiler tamamlanmamış yada hatalı ise, bu da HTTP Error 405’e niçin olabilir.

HTTP-Error-405.jpg
Yanlış HTTP metodu

Yanlış HTTP Metodu” hatası, bir web sunucusu, belirli bir HTTP isteğini kabul etmeyi reddettiğinde oluşur. Bu hata, kullanılan HTTP metodu (GET, POST, PUT, DELETE vb.) ile sunucu üstünde beklenen işlem arasındaki uyumsuzluk sebebiyle meydana gelir. İşte bu hatanın daha geniş açıklaması ve çözüm önerileri:

Sebepleri:

Geçersiz yada Beklenmeyen Metodlar: Birçok web sunucusu, bilhassa RESTful API’lar yada web servisleri üstünde, belirli bir kaynağın yalnızca belirli HTTP metotlarıyla etkileşime girmesine izin verir. Mesela, bir kaynağın yalnızca GET metodu ile okunmasına izin verilirken, PUT yada DELETE metotları ile güncellenmesine izin verilmeyebilir.

Tamamlanmamış yada Hatalı İstek Başlıkları: Bazı istekler, ihtiyaç duyulan başlık bilgilerini yada parametreleri tamamlanmamış yada hatalı halde gönderdiğinde, sunucu bu yüzden cevap veremeyebilir.

Çözüm Önerileri:

İsteği Doğrulayın: İlk adım, isteğinizi gözden geçirmek ve kullanılan HTTP metotlarının belirli bir kaynak yada işlem için uygun olup olmadığını doğrulamaktır. Hangi işlemlerin hangi metotlarla yapılabilir bulunduğunu belirlemek için belgeleri yada API dokümantasyonunu inceleyin.

Uygun Metotu Kullanın: İsteğinizi uygun HTTP metoduyla değiştirin. Mesela, bir deposu güncellemek için PUT yada POST metotlarını kullanmalısınız, okumak için ise GET metodu uygundur.

Başlık ve Parametreleri Denetim Edin: İsteğinizi gönderirken ihtiyaç duyulan başlık bilgilerini ve parametreleri eksiksiz ve doğru halde eklediğinizden güvenilir olun. Bu bilgiler, sunucu tarafınca işlem yapmak için gerekebilir.

Sunucu İzni: Eğer bir kaynağın güncellenmesi yada silinmesi şeklinde işlemler için izinler gerekiyorsa, sunucunun bu izinlere haiz olduğundan güvenilir olun. Sunucu tarafında bu işlemleri yapabilmek için lüzumlu yetkilendirmeleri muntazam şekilde yapılandırdığınızdan güvenilir olun.

Sunucu Hata İletisi: Sunucu, hangi metotların kabul edildiğini yada niçin bir isteği reddettiğini belirten bir hata ileti döndürebilir. Bu hata iletiyi inceleyerek probleminin nedenini daha iyi anlayabilirsiniz.

İzin sorunları

“İzin Sorunları,” HTTP Error 405 hatasının başka bir sebebi olabilir. Bu hata, sunucunun belirli bir işlemi gerçekleştirmek için kullanıcının kafi izne haiz olmadığı durumda meydana gelir. İşte bu hatanın daha geniş açıklaması ve çözüm önerileri:

Sebepleri:

Kullanıcı İzinleri: Sunucu, belirli bir işlemi gerçekleştirmek için kullanıcı hesabının kafi izne haiz olmadığını tespit ederse bu hatayı üretebilir. Mesela, bir dosyayı güncellemek yada silmek için kullanıcıya lüzumlu izinler verilmemiş olabilir.

Sunucu İzinleri: Sunucu yazılımı, belirli HTTP metotlarını kullanmak yada işlemleri gerçekleştirmek için izinlere haiz olmalıdır. Sunucu tarafında izinler eksikse, HTTP Error 405 hatası alınabilir.

Çözüm Önerileri:

Kullanıcı İzinlerini Denetim Edin: Eğer kullanıcı tarafında bir problem var ise, kullanıcının ihtiyaç duyulan izinlere haiz olduğundan güvenilir olun. Dosya yada klasörlerin izinleri, kullananların okuma, yazma yada öteki işlemleri gerçekleştirebilmesi için uygun şekilde yapılandırılmalıdır.

Sunucu İzinlerini İnceleyin: Sunucu tarafında, belirli işlemleri gerçekleştirmek için lüzumlu izinlerin verildiğinden güvenilir olun. Mesela, PHP dosyalarını çalıştırmak için sunucu tarafında izinlerin doğru şekilde yapılandırıldığından güvenilir olun.

Htaccess Dosyasını Denetim Edin: Sunucu tarafında kullanılan htaccess dosyası, belirli izinleri ve yönlendirmeleri denetlemek için kullanılır. Htaccess dosyasındaki hatalı yapılandırmalar HTTP Error 405 hatasına niçin olabilir.

İşlem Yetkilendirmesi: Eğer belirli bir işlemi gerçekleştirmek için yetkilendirmeler gerekiyorsa, bu yetkilendirmelerin doğru bir halde yapılandırıldığından güvenilir olun. Bilhassa web uygulamalarında kullanıcı yetkilendirmesi önemlidir.

Sunucu Yazılımı Güncellemeleri: Sunucu yazılımınızı güncel tutarak güvenlik açıkları ve izin sorunlarını önleyebilirsiniz. Güncel sunucu yazılımı, bir çok probleminin giderilmesine destek olabilir.

Sunucu yanıtı tamamlanmamış yada yanlış

“Sunucu Yanıtı Tamamlanmamış yada Yanlış” hatası, bir HTTP isteğine sunucunun beklenen yanıtı sağlayamadığında meydana gelir. Bu hata, sunucunun tamamlanmamış yada yanlış bir cevap gönderilmiş olduğu yada asla cevap vermediği durumlarda karşımıza çıkabilir. İşte bu hatanın daha geniş açıklaması ve çözüm önerileri:

Sebepleri:

Sunucu Yanıtı Hatası: Sunucu, belirli bir isteği işlemek yada yanıtlamak için teknik bir problem yaşıyor olabilir. Bu problem, sunucu tarafındaki yazılım yada donanım hatalarından kaynaklanabilir.

Gecikmeli Cevap: Sunucu, isteğe cevap vermeden ilkin beklenmeyen bir gecikme yaşayabilir. Bu gecikme sebebiyle sunucu, isteğe zamanında cevap veremeyebilir.

Çözüm Önerileri:

Sunucu Sağlığını Denetim Edin: Sunucu tarafında bir problem olup olmadığını belirlemek için sunucunun sağlığını deneyin. Donanım yada yazılım hataları var ise, bu hataları gidermek için sunucu bakımı yapın.

Sunucu Kayıtlarını İnceleyin: Sunucu kayıtları, hangi hataların meydana geldiğini ve hangi işlemlerin yanıtsız kaldığını tespit etmenize destek olabilir. Sunucu kayıtlarını inceleyerek probleminin nedenini anlamaya çalışın.

Bağlantı Sorunlarını Denetim Edin: İsteğin iletimi esnasında bağlantı sorunları yaşanabilir. Ağ bağlantısının kesintiye uğramadığından ve sunucuyla istemci arasındaki iletişimin sağlandığından güvenilir olun.

Hız Problemlerine Dikkat Edin: Sunucu yanıtlarının yavaş olması, “Sunucu Yanıtı Tamamlanmamış yada Yanlış” hatasına niçin olabilir. Sunucu performansını çoğaltmak için hız optimizasyonu yapın.

Sunucu Yazılımı Güncellemeleri: Sunucu yazılımınızı ve uygulamalarınızı güncel tutarak potansiyel hataları ve güvenlik açıklarını gidermek için önlemler alın.

Sunucu Sağlayıcınızla İletişime Geçin: Eğer problem sunucu sağlayıcısından kaynaklanıyorsa, sunucu sağlayıcınıza başvurarak problemi çözümlemeleri için yardım isteyin.

Yorum yapın