İnternet Nedir?

Gelişen teknolojik olanakların bir sonucu olarak web günlük yaşamın olmazsa olmaz bir parçası haline gelmiştir. İnternet yardımıyla finansal işler yürütülebilir, alışveriş yapılabilir, eğlence amaçlı kullanılabilir. İnternet ağı yardımıyla tüm dünyada yazışma kolaylaşmıştır. Bilgiye erişim kolaylaşmış, en önemsiz benzer biçimde görünen haberlerin bile dünyanın en ucuma yetişmesi sağlanmıştır. Saatte 5 bin tane domain isminin satın alındığı günümüzde her gün dünya genelinde minimum 250 milyon tane elektronik posta göndermiş olduğu bilgisi araştırmalar sonucunda edinilmiştir. Pek oldukça şahıs için bilgisayar başlangıcında saniyeler içinde yürütülen bu işlemler mucizevî benzer biçimde görünse de esasen web oldukça mütevazı ve kolay bir sistem üstüne inşa edilmiştir. Kelime anlamı ağlar arası yazışma olan web yardımıyla bireyler içinde bir yazışma ağır örülmüş olur.

İnternet Ne Anlama Gelir?

İnternet tüm engelleme ve sınırlardan bağımsız, merkezi denetim haricinde işlev gösteren ve bilgisayarların bir ağ dahilinde birbiri ile bağlantıda olmasını elde eden bir yazışma ağı olarak nitelendirilir. Özetlemek gerekirse web TCP/IP olarak adlandırılan bir aktarma denetim protokolünün kullanılması suretiyle bilgisayar ağlarının birbirine bağlanmasını elde eden elektronik yazışma ağı olarak nitelendirilir.

İnternetin Türkçedeki anlamı ise genel ağ olarak belirtilir. İngilizce tam karşılığı ise kendi içinde bağlantılı olan ağlar bütünü olarak tanımlanır. Bu sebeple de İngilizce “interconnected networks” kelimesinden türetilmiştir.

İnternet yardımıyla bilgiye erişim dünya genelinde yerine getirilebilmektedir. Bulunulan konumdan bağımsız olarak data paylaşılabilir, kolaylıkla yazışma kurulabilir. İnternet TCP/IP olarak adlandırılan sisteme haiz olan tüm cihazların birbirine bağlanmasına olanak tanır.

İnternet bir yönüyle birbiriyle ile bağlı olan telefon hatlarıyla benzer prensiplerle çalışır. Dünyanın pek oldukça yerinde web hala mevcut olan telefon hatları üstünden işlev göstermeye devam etmektedir. Ülkeler içinde örülü olan karasal hatlar mevcuttur. Ek olarak okyanus altına da fiber kablolar ile uydu alt yapısı döşenmiş haldedir. Bu hatlar yardımıyla ülkeler web ağı ile birbiriyle bağlantı içinde olup yazışma olanağı elde edilir. İnternet yardımıyla bilgiye her an konumdan bağımsız olarak kolaylıkla ulaşılabilir.

İnternet {Nasıl} Çalışır?

Gelişen teknolojik olanaklar yardımıyla kablosuz ağ üstünden internete bağlantı sağlanır. Sadece web hizmeti yer altına döşenen kablo hatları vasıtası ile gerçekleşir. Wi-Fi şu demek oluyor ki kablosuz web ile bağlantı router isminde olan bir yönlendirici ile işlev gösterir. Yönlendirici ile kablo ağlarına bağlantı kurulur. Akıllı telefon yada tabletler ile internete bağlanmak için kablo ağına bağlı bulunan bir baz istasyonuna gereksinim duyulur. İnternet ağı yeraltına döşenen fiber optik kablolar ya da elektrik direklerine bağlı halde bulunan klasik kablolar ile sağlanır.

İnternet server isminde olan sunucular ile client olarak adlandırılan istemcilerden oluşan bir yapıya haizdir. Sunucular öteki makinelere hizmet sunar. İnternete direkt bağlantılı olarak çalışır. Elektronik posta sunucusu, veri sunucusu ile web sunucusu benzer biçimde sunucu çeşitleri bulunur. Tüm sunucular durağan(durgun) web protokolü şu demek oluyor ki statik IP adresine haizdir. IP adresleri yardımıyla bilgisayarlar içinde bağlantı kurulur.

Evde kullanılan bilgisayarlar direkt olmayacak şekilde web hizmet sağlayıcısı ile internete bağlanır. Kısaca kablosuz web bağlantısı kullanılır. Bu sebeple de evimizdeki bilgisayarlara istemci adı verilir. Servis sağlayıcısı tarafınca sunulan web hizmeti ile bilgisayar sunucunun haiz olduğu IP adresine bağlanır. Böylece kullanıcı internete erişim sağlar.

İnternet Tarayıcısı Nedir?

Kullananların bilgiye erişmesini elde eden kaynaklara web tarayıcısı adı verilir. İngilizce karşılığı web browser olarak nitelendirilir. İnternet tarayıcıları bir program dahilinde çalışır. Tarayıcı yardımıyla internet sayfaları açılır, kullananların istediği sayfada gezinmesine olanak tanınır. Tarayıcılar ek olarak yalnızca internet sayfalarına erişim kanalı olarak değil bununla birlikte hususi ağlar içinde yer edinen bilgilere erişimi de sağlama özelliğine haizdir.

Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar kullanılarak en oldukça giriş meydana getirilen web tarayıcıları ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Web Explorer / Microsoft Edge
  • Apple Safari
  • Opera

İnternetin Ortaya Çıkış Süreci Nasıldır?

Bilgisayar terimi ortaya ilk olarak 1950’li yıllarda çıkmıştır. Başta ABD olmak suretiyle İngiltere ve Fransa’da dijital ağ üstüne emekler yürütülmeye başlanmıştır. Bu şekilde netin oluşturulması amacıyla ilk adımlar atılmıştır.

İnternet üstünden ilk bildiri ABD Müdafa Bakanlığı tarafınca Kaliforniya Üniversitesi’ndeki bir profesöre iletilmiştir. Söz mevzusu ilk bildiri Arpanet olarak adlandırılan bir protokol ile gönderilmiştir. Meydana getirilen geliştirmeler sonucunda Arpanet 1981 senesinde daha geniş ağlara bağlanabilecek bir düzeye erişmiştir. O zamanki teknolojik olanaklar dâhilinde yalnızca ana bilgisayarlar içinde veri akışı mümkündür.

Teknolojide aşama kaydedildikçe bilgisayarlar içinde yazışma kurabilmek için mesafelerin önemi ortadan kalkmıştır. Sonrasında geliştirilen yüksek bağlantı hızı yardımıyla de web oldukça değişik bir konuma ulaşmıştır. Hızlanma ile beraber iki bilgisayar arasındaki veri paylaşımı kolaylaşmış ve bunun peşinden ise com, gov ve edu benzer biçimde internet sayfasına ilişkin olan kimliği ifade eden uzantılar geliştirilmiştir. Kavram olarak ise web ilk kez Vint Cerf ile Bob Kahn tarafınca ortaya konulmuştur. İnternet kelimesine TCP protokolünde ilk kez yer verilmiştir.

İnternetin kırılma periyodu olarak 1990 ve 1995 yılları görülür. Bilhassa bu zamanda daha yavaş kalan Arpanet kullanım dışı kalmakla beraber Arpanet yerini “world wide web” olarak adlandırılan özetlemek gerekirse www olarak vasıflandırılan kavrama bırakmıştır. World wide web terimi İsviçre’nin Cern şehrinde belirlenmiştir. Www ile dünya genelinde bir dijital ağ kast edilmektedir. Bu dijital ağ kamu kurumlarından iş yerlerine ve evlere kadar ulaşan oldukça geniş bir kapsama alanına haizdir. World wide web ile yeni bir yazışma çağı başlatılmıştır.    

Tüm bu gelişmelerin peşinden 1998 senesinde web kullanımı evlere de yansımaya adım atmıştır. 2000’li yılların başlaması ile web neredeyse tüm dünyayı tesiri altına almıştır. Kaydedilen teknolojik gelişmeler sonucunda günümüzde 2 milyardan fazla şahıs dijital ağa erişim sağlamaktadır. Günümüzde web kullanımı günlük da yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Alışveriş yapmak, finansal işlemleri gerçekleştirmek, sosyalleşmek ve film seyretmek benzer biçimde hayata dair nerede ise her şey web kullanılarak yerine getirilebilmektedir. Türkiye’de ortalama olarak 45 milyon kişinin internetten yararlandığı bilinmektedir.

Yorum yapın