Renklerin Anlamı

RENKLERİN ALGILANAN ETKİLERİ / ANLAMI
MAVİ : Koyu tonlarda ya da yoğun olarak kullanıldığında moral bozan, kasvet veren bir tesir, açık tonlarda kullanıldığında yada beyazla karıştırıldığında yatıştırıcı ve itimat veren bir tesir yaratmaktadır.
Mavi sindirmeyi ve korumayı sembolize eder.

YEŞİL :Kullanıldığı mekanda sakin, barışçıl, kırılgan, yumuşak bir tesir yaratmaktadır. Sevinç ve sükuneti ifade etmektedir.

SARI : Kullanıldığı mekanda uyaran, neşelendiren, dikkat çeken bir tesir yaratmaktadır. genişlemeyi, iletişimi ifade etmektedir.

KIRMIZI : Kullanıldığı mekanda heyecanlandırıcı, uyarıcı bir tesir yaratır. Beyazla karıştırıldığında cana yakın bir tesir uyandırmaktadır. Kırmızı enerji ve gücü ifade eder.

PEMBE : Minik alanlarda kullanıldığında zenginliği ve önemi vurgular, geniş alanlarda ise rahatsız edici bir tesir yaratmaktadır.

KAHVERENGİ : Kullanıldığı mekanda mutsuz, kederli ve melankolik bir tesir yaratmaktadır. Sadece sarı yada beyazla birleştirildiğinde dinlendirici ve rahatlatıcı bir tesir yaratmaktadır.

GRİ : Maviye doğru giden tonlarda kullanıldığında kasvetli, beyaza doğru giden tonlarda kullanıldığında ise rahat bir tesir yaratmaktadır.

BEYAZ : Kullanıldığı bir mekanda güneş ışığını yansıtıyorsa uyarıcı, neşeli bir tesir yaratmaktadır.

Her ögede olduğu şeklinde renk ögesinde de tabiat ananın verileri fazlaca zengindir. Doğadaki varlıklı renk armonileri de çeşitli zıtlıklar ihtiva ederler. Doğada özgür bir seviye içinde bulunan renkler kendi yerlerini alırlar. Sanatçı ise bu renk yaklaşımlarını kişisel ifade istekleri doğrultusunda düzenleyerek yorumlar. Renkler bir araya geldiklerinde bir kıymet kazanırlar yada kazandırırlar. Renk ilişkileri ya bir uygunluk ya da zıtlık çerçevesi içersinde oluşur. Renk uygunlukları armoniyi teşkil eder. Genel olarak etkili, güzel, anlaşılır armoniler renk zıtlıklarına dayanırlar. Bir düzenlemede renk armonileri, genel olarak zıt renklerin birliğinden doğan renk uyumlarıdır.


RENK


Ekşi : Hava prensibi = Sarı – Limon – Turunçgiller
Tuzlu : Su prensibi = Yeşil, yeşil – mavi – lahana, pırasa
Tatlı : Ateş prensibi = Kırmızı, pembeye kadar – elma
Acı : Yer prensibi = Derin maviden viyolete kadar – patlıcan
( Newton, Chevral ( Şevral )-, Helmholtz ( Helmaz )-,Empresyonistler renk üstüne araştırma yapmışlardır.)

Işınların tümünü alan bir yüzey hepsini olduğu şeklinde yansıtırsa söz mevzusu yüzey beyazdır. Siyah cisimler ise gelen ışığın hepsini yutar. Kırmızı cismin bu rengi, kırmızı hariç tüm ışınımları yutarak alıkoymasından doğar. Eğer tüm ışınımlar eşit oranda yutulursa cisim gri gözükür. Şu halde renk maddenin ışık üstüne etkime tarzından başka birşey değildir ve Tundall’ ın ifadesine gore ışığın uğramış olduğu işlemin sonucudur. ( Dalga boyu en kısa kırmızı, en uzun mor dur. )

Bu güne kadar meydana getirilen uygulamalar üç anlayışı ortaya koymuştur. Bunlar; Işık – gölgeci, Renkçi ışık gölgeci ve renkçi anlayışlardır. İzlenimcilere kadar ki ışık – gölgeci anlayıştaki ışık – gölge, koyu – açık olarak düşünüldüğünden koyu – açık kontrastlarına elverişli olmayan renk, içersine grileri alarak renklilik hususi durumunu kaybeder. Işık ve gölge ayrı ayrı renklerle değil rengin en koyusundan en açığına kadar değişik değerlerle gerçekleştirilmiştir. Bunlara bakıldığında ilk izlenim esasen renk değil koyu ve açıktır. Işık – gölgeci anlayışın bir fazlaca uygulamalarında ışığın sarı – turuncu gölgenin koyulaştırılmış sarı – turuncu ile gerçekleştirildiği görülür. Koyu; açığa, hafifletilmiş bir geçiş ile bağlanır. Yalnız, izlenimciler ışık – gölge uygulamalarında güneş tayfındaki renkleri seçtiler.( Mor, lacivert, mavi, yeşil, sarı, turuncu, kırmızı ) Işıkta ayrı, gölgede ayrı renk uyguladılar. Genel olarak gölgede mavi, yeşil – mor şeklinde soğuk tonları, ışıklarda turuncu,sarı şeklinde renkleri kullandılar. Geçişlerde ise ya sarı – mor ya da kırmızı , yeşil aracılarını seçtiler. O halde renkçi ışık gölgeci anlayışta ışık ve gölge, ilkinde olduğu şeklinde koyu – açık kontrastlarıyla değil, renk kontrastlarıyla oluşmaktadır. Renk kontrastları, koyu – açık kontrastlarını kabul etmez. Bunun içindir ki renkçi ışık gölgeciler, resimlerinde renk ilişkilerine dayanan bir evren ortaya koyarlar.

Renk mevzusunda örnekler; P. Cezanne, P.Gauguin, J. Dine, Derain, M.D.Vlaminck, A. Jones, F. Marc, A. Jawlensky, Matisse, A.K.P.Chung ( fotoğraf ), C. Gaetano ( fotoğraf ) Ernst Haas ( fotoğraf )


 1. renklerin anlamı
 2. renklerin anlamı nedir
 3. renklerin anlamı özetlemek gerekirse
 4. renklerin anlamı mor
 5. renklerin anlamı kısa
 6. renklerin anlamı turuncu
 7. renklerin anlamı bayındır planı simgeleri
 8. renklerin anlamı ve insan üstündeki tesirleri
 9. renklerin anlamı grafik tasarım

 1. Soğuk ve Sıcak Renkler
 2. En Sevdiğiniz Renk
 3. Renk Çarkı
 4. Renklerin Karışımları Tam Sıralama
 5. Renklerin Karışımları Ve Neticeleri
 6. Renk
 7. Renklerin Ruhsal Özellikleri
 8. Sıcak Ve Soğuk Renklerin İnsan Üstünde Bıraktığı Etkisinde bırakır
 9. Kontrast
 10. Renklerin Karışımları
 11. Hangi renkler karışırsa mavi elde edilir
 12. Beyaz
 13. Gri
 14. Mavi
 15. Gri Ve Sarı Karışımı

Yorum yapın