Röportaj

 • röportaj

  İsimFransızca

  Mevzusu bir soruşturma, araştırma olan gazete yada mecmua yazısı

  Cümle 1: Ben vaktiyle hayata İstanbul gazetelerine röportaj meydana getiren bir genç olarak katılmıştım. – H. E. Adıvar

 • röportaj

  Fransızca

  Radyo ve tv habercisinin araştırma ve soruşturma sonucunda hazırlamış olduğu program, mülâkat

Benzer Kelimeler

röportajcı
röportajcılık


Röportaj Nedir ? (Özet) : Belli bir mevzuda bir sonuca varmak, bunu topluma duyurmak amacıyla meydana getirilen araştırma ve incelemeleri özetleyen, gazetecilerin gezip gördükleri bölgeleri, görüşüp konuştukları kişileri, yaşadıkları garip vakaları ve bu konulardaki izlenimlerini anlattıkları bu şekilde yazılara röportaj denir. Röportajlar gazete ve dergilerde piyasaya sürülen çoğu zaman uzun yazılardır. Kimi zaman de kitap halindedir. Bir çok vakit fotoğraflarla desteklenir.

Röportaj Nedir (Detay)

Yazarın okuyucularına bir mevzuyu inandırmak için şahıs, eşya, yapıt ya da yer ile ilgili yapmış olduğu incelemeleri fotoğraflarla süsleyerek kendi görüşlerini de katarak yazdığı gazete ve mecmua yazılarına röportaj denir.

Röportaj, gazeteciliğin gelişmesi ile ortaya çıkmıştır. Gazetecilerin uyguladığı bir türdür. Radyo ve televizyonlar röportaj aracı konumundadır.

Bu sözcük Latince toplamak getirmek anlamındadır. Türk edebiyatında 1960 yılından sonrasında halkın sorunlarını yansıtmak gazetelerin olmazsa olmaz bir birimi olan röportajla sağlanmıştır.

Röpostajın Özellikleri Nedir?

1- Yazar bilgiden başka izlenimlerini, görüşlerini, düşüncelerini yazmalıdır.
2- Röportajdaki mevzu iyice öğrenilmeli, lüzumlu incelemeler yapılmalı, lüzumlu belgeler toplanmalıdır.
3- Röportajda öznellik hakimdir. Gerçekleri öznel yaşamla harmanlar.
4- Birinci tekil şahıs ağzından yazılır.
5- İnsanların söze katılmaları anlatımı canlandırır.
6- Kaleme alınan vaka bizzat yaşanmış olmalıdır.
7- Röportajda öykülemeye ağırlık verilmelidir. Okuyucuda coşku yaratmalı, özelden genele gidilmelidir.
8- İyi bir röportajda gezip görülen yerlerin yorumlanması ya da değerlendirmesi olmalıdır.

Röportaj türünün belirleyici özellikleri

. Röportaj da düşünsel plânla yazılır.
. İşlenen mevzu; toplumsal, sanatla alakalı vaka ya da olgu olmalıdır.
. Yazar anlattıklarının doğruluğunu; konuşma, informasyon toplama ve fotoğraflarla desteklemeli, anlattıklarını bir mantık çerçevesine oturtabilmelidir. Her anlattığı, önceki anlattıklarıyla çelişmemelidir.
. Röportaj yazarı; açıklayıcı ifade, öyküleyici ifade, betimleyici ifade ve tartışmalı ifade şeklinde tüm ifade yollarından yararlanır. Okuyucuya mevzunun önemini kavratabilmek için örnekleme, karşılaştırma, şahit gösterme şeklinde nesnel verilerden de yararlanmalıdır.
. Röportaj yazıları zaman içinde tarihsel belge olabilir.
. Fotoğraf ya da belge kullanılabilir.

Röportajın Temsilcileri

Dünya edebiyatında; Jack London, Heming Way, Selohow Sortre, röportaj örneği vermiş sanatçılardır.
Türk edebiyatında: Rujen Eşref Ünaydın, Falih Rıfkı Atay, Abdi İpekçi, Fikret Otyam, Yaşar Kemal, Mete Akyol, Mustafa Ekmekçi, Halit Çapın, Dursun Akşam röportaj örneği vermiştir.

Röportaj mevzularına gore 3’e ayrılır

1- Bir yeri mevzu alan röportajlar; Bu röportajlarda ya da tanıtılan yeri, yaşamı her yönüyle bilinir. Değişik yönleri fotoğraflarla filmlerle kanıtlanır.
2- Eşyayı mevzu alan röportajlar; Eşyanın dikkat çekici özelliği, düşündürücü özellikleri ele alınır.
3- İnsanı mevzu alan röportajlar; Belli bir üne kavuşmuş kimselerin, dikkat çeken ve düşündüren yönleri belirtilir. Fotoğraflarla desteklenir.

* Röportajlarda ses kayıtları, fotoğraflar, filmler vb. teknolojik aletler inandırıcılık kazandıran öğelerdir.
* Röportaj metinlerinde öyküleyici, betimleyici, öğretici ve açıklayıcı ifade türleri kullanılır.

Röportaj’ın Öteki Yazınsal Türlerden Farkları

1- Haber Yazısı ile Röportaj arasındaki fark
Haber yazılarında haber, olduğu şeklinde objektif yansıtılır. Röportajda yazarın kişisel görüşleri vardır. Haberin genişletilmiş halidir.
2- Röportaj ile Seyahat Yazısı’nın farkı
Seyahat yazılarında fotoğraf, fotoğraf şeklinde belgeler bulunmaz. Röportajlarda resimlere, fotoğraflara yer verilir.
Seyahat yazılarında insan konuşmalarına (diyaloglara) yer verilmez. Röportajda konuşmalara yer verilir.

Seyahat Yazısı ile Röportaj’ın Benzer Yönleri
1- Her iki tür de bilgilendirme amaçlıdır.
2- Her iki tür de haber yazısıdır.
3- Gözlem önemlidir.

Röportaj ile Yaşam öyküsü’nin Farkı
Röportajlarda konuşmalara yer verilirken biyografide yoktur.
Röportajlarda kişisel yorum varken biyografilerde yoktur.
Röportajlar yaşayan sanatçılarla yapılır. Biyografiler belgelere dayandırılarak yapılır.

Röportaj Sunuş Biçimine Nazaran İki’ye Ayrılır

1- Amerikan Röportajı: Bu tür röportajlarda giriş bölümünde okuyucu beklenmedik bir giriş karşılaşması yapılır. Son olarak söylenmesi ihtiyaç duyulan sözcükler en ilkin söylenir. Okuyucu adeta bir şok yaşar, böylece bir dikkat çekilir.
2- Alman Röportajı: Yazar, mevzuyu anlatırken yazıya kendini katar. Mevzuyu kendi eksininde anlatır.

 1. röportaj adam
 2. röportaj
 3. röportaj adam dizi
 4. röportaj {nasıl} yazılır
 5. röportaj adam film
 6. röportaj nedir
 7. röportaj ne demek
 8. röportaj soruları
 9. röportaj örnekleri
 10. röportaj {nasıl} yapılır
 1. Söyleşi
 2. Söyleşi türünün temsilcileri
 3. Söyleşinin Özellikleri
 4. Söyleşi Örneği
 5. Söyleşinin Kuralları
 6. Kişisel Görüşlerin Kanıtlanmadan Yazıldığı Yazılardır
 7. Alışveriş Çılgınlığı Temalı Söyleşi Yazısı
 8. İklim Değişikliği Üstüne Söyleşi Yazısı
 9. Köy Yaşamı Hakkında Söyleşi Yazısı
 10. Talihli İnsan Söyleşi Yazısı

Yorum yapın