Araştırma Nedir? Araştırma Hakkında Kısaca Bilgi

Araştırma Nedir? Araştırma Hakkında Kısaca Bilgi

Araştırma Terimi Hakkında Bilgiler Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Araştırma: Bir gerçeği ortaya çıkarmak, bir problemi çözümlemek ve eldeki verileri arttırmak için bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanılarak meydana getirilen tertipli emek verme.   Matematik-Geometri Terimi Olarak Araştırma: Bilim ve sanatla ilgili olarak meydana getirilen yöntemli emek verme.   Hususi Eğitim Kurumu: Gövde, zihin ve toplumsal özürleri ya … Devamını Oku

Aralıklı Yineleme Nedir? Aralıklı Yineleme Hakkında Kısaca Bilgi

Aralıklı Yineleme Nedir? Aralıklı Yineleme Hakkında Kısaca Bilgi

Aralıklı Yineleme Terimi Hakkında Bilgiler Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Aralıklı Yineleme: Alıştırma sanatlarının aralıklı olarak düzenlenmesi ilkesine dayalı bir emek harcama ve öğretme yolu.   Tiyatro Eğitimi: Tiyatroyu, deposu, tarihsel gelişmesi, kuralları, gereçleri, tekniği ve çeşitli yönleriyle aydınlatmayı erek edinmiş eğitim yöntemi. Ansiklopedicilik: 1. Tüm data alanlarında data edinme ve edinilen detayları çoğaltma amacı güden öğrenme … Devamını Oku

Araç Nedir? Araç Hakkında Kısaca Bilgi

Araç Nedir? Araç Hakkında Kısaca Bilgi

Vasıta Terimi Hakkında Bilgiler Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Vasıta: Öğretmenin etken bir öğretme sağlayabilmesi için hususi hazırlanmış öğretme-öğrenme yardımcıları.   Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Vasıta: Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve hususi amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı.   Otomobil-Otomobil Terimi Olarak Vasıta: Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve hususi … Devamını Oku

Ansiklopedicilik Nedir? Ansiklopedicilik Hakkında Kısaca Bilgi

Ansiklopedicilik Nedir? Ansiklopedicilik Hakkında Kısaca Bilgi

Ansiklopedicilik Terimi Hakkında Bilgiler Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Ansiklopedicilik: 1. Tüm data alanlarında data edinme ve edinilen detayları çoğaltma amacı güden öğrenme biçimi. 2. Informasyon ve olguları, aralarında ilişki kurmadan yalnızca ezberleme durumu. 3. Ansiklopediciler diye malum Fransız alim ve düşünürlerinin öğretilerine ve etkilerine verilen ad.   Terbiye Eğitbilimi: Genel terbiye ilke ve kurumları ile uğraşan, … Devamını Oku

Anlıkçılık Nedir? Anlıkçılık Hakkında Kısaca Bilgi

Anlıkçılık Nedir? Anlıkçılık Hakkında Kısaca Bilgi

Anlıkçılık Terimi Hakkında Bilgiler Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Anlıkçılık: Anlıksal olayların, duygulara ve istence gore, önceliğini ve üstünlüğünü ileri devam eden felsefe öğretisi.   Bilinçdışı: 1. İnsan ruhunun, baskı altında tutulan isteklerle bunlara bağlı düşüncelerden oluşan ve bilince ulaşamayan kısmı. 2. Bilinçten yoksun olan ya da hemen hemen bilincine erişilmemiş olan. Bilim Felsefesi: Tüm bilimler … Devamını Oku

Anlık Nedir? Anlık Hakkında Kısaca Bilgi

Anlık Nedir? Anlık Hakkında Kısaca Bilgi

Anlık Terimi Hakkında Bilgiler Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Anlık: 1. Usavurma, yargılama ve anlama gücü. 2. Duyu ve istençten ayrı olarak kabul edilen bilme yetisi. 3. Kavrayış gücüyle ilgili görevlerin tümü. 4. Bir kimsenin yaşayışı süresince edinmiş olduğu anlayışların toplamı.   Birim Planı: Bir birim içindeki öğretme-öğrenme etkinliklerinin bir üniteye ayrılan ders saatleri içinde gerçekleştirilecek halde … Devamını Oku

Anlayış Nedir? Anlayış Hakkında Kısaca Bilgi

Anlayış Nedir? Anlayış Hakkında Kısaca Bilgi

Anlayış Terimi Hakkında Bilgiler Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Anlayış: 1. Bir kimsenin anlama biçimi ya da anlama gücü. 2. Bir kimsenin benimsemiş olduğu düşüncelerin ve inançların tümüne verilen ad.   Gelişme Eğrisi: Bedence ve zihince olgunlaşma sonucu organizmanın özellik ve görevlerinde ortaya çıkan değişmeleri çizgisel olarak belirten eğri. Deneyerek Öğrenme (Experiental Learning): Kazandırılmak istenen bir bilgi-beceri-tutum-davranışın … Devamını Oku

Anlatma Yöntemi Nedir? Anlatma Yöntemi Hakkında Kısaca Bilgi

Anlatma Yöntemi Terimi Hakkında Bilgiler Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Anlatma Yöntemi: Derslik içi çalışmalarda öğretmenin daha oldukca etkin olmasını gerektiren, öğretim programında yer edinen konuların anlatılıp açıklanmasını öğretmenden bekleyen ve gene öğretmenin uyandıracağı ilgi ile öğrencilerin duygu, fikir ve görüşlerinde istenilen gelişmelerin sağlanmasını öngören geleneksel bir öğretim yöntemi.   Şüphe: Edinilen bir informasyon, beceri, tutum ya … Devamını Oku

Anlatma Nedir? Anlatma Hakkında Kısaca Bilgi

Anlatma Terimi Hakkında Bilgiler Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Anlatma: Öğretmenin belli bir mevzuyu anlatıp açıklaması ilkesine dayanan, çoğu zaman öğrencilerin sual sormalarına, tartışmalarına ve beraber çalışmalarına olanak tanımayan bir ders verme biçimi.   Aristo Yöntemi: Belli olgu ve vakaları evvel kabul edilmiş ilkeler, yasalar vb. vesilesiyle izahat yöntemi. Bireysel Öz-Yetkinlikler Tabanı: Kişilerin emek verme alanlarının gerektirdiği … Devamını Oku

Anlatım Nedir? Anlatım Hakkında Kısaca Bilgi

Ifade Terimi Hakkında Bilgiler Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Ifade: 1. Tasarlanan düşünceleri sözlü ya da yazılı olarak ortaya koyma. 2. İlgili sözcükleri ve sözcük öbeklerini vurgularına ehemmiyet vererek iletişimi tam sağlayacak halde okuma ya da konuşma.   Edebiyat Terimi Olarak Ifade: Duygu ve düşüncelerin sözlü ya da yazılı ifadesidir. Edebiyatta daha fazlaca yazılı ifade için kullanılır. … Devamını Oku