Belgisiz Sıfatlar

İsimlerin nicelik yönüyle belirsizliklerini ifade eden sıfatlardır.

Örnekler:
Bazı mevzularda bilgisi yoktur.
Bazı yanlış fikirleri vardı.
Hiçbir talebe gelmemişti.
Tüm kitapları aldı.
Her yer tertemizdi.
Bigün bu iyiliğinizi ödeyeceğim.

Cümlelerinde altı çizili sözcükler belgisiz sıfatlardır. İsimleri sayıca azca oldukca belli etmişler sadece tam bir özellik bildirmemişlerdir.


* Değişik kaynaktan belgisiz sıfatlar


İsimlerin sayılarını ve miktarlarını kati olarak değil, ortalama, aşağı yukarı, belli belirsiz bildiren sıfatlardır.

“bir, birkaç, birçok, azca, oldukca, birazcık, bazı, tüm, bazı, tüm, her, hiçbir, herhangi bir, kimi…

Örnekler:
başka / bir / boyut,
kimi insanoğlu,
bir yaz günü,
bazı sıfatlar
herhangi bir vakit
her sual,
bazı insanoğlu,
birkaç şahıs,
Birçok seneler [1] geçti; dönen yok seferinden.
tüm insanoğlu,
tüm varlıklar…

Bunlardan bazılarının belirttiği adlar çoğul eki alamaz, bazılarının tamlananları çoğul olmak zorundadır; bazılarınınki de yerine gore tekil de olabilir, çoğul da.

Tüm insan→tüm insanoğlu
Birkaç şahıs→birkaç kişiler
Bir çok insan→bir çok bitkiler

Not: Aslolan sayı sıfatı olan “bir” ile belgisiz ödat olan “bir” karıştırılabilir. “bir” kelimesi “tek” kelimesinin karşılığı ise aslolan sayı sıfatıdır. Değilse belgisiz sıfattır:

Bir çiçekle yaz olmaz – bir tane çiçek.
aslolan sayı sıfatı
Onu bir akşam vakti gördüm. Herhangi bir akşam vakti
belgisiz ödat


 1. belgisiz sıfatlar
 2. belgisiz sıfatlar nedir
 3. belgisiz sıfatlara örnek
 4. belgisiz sıfatlara 5 örnek
 5. belgisiz sıfatlar 10 tane örnek
 6. belgisiz sıfatlar hangileri
 7. belgisiz sıfatlar ile ilgili cümleler
 8. belgisiz sıfatlar {nasıl} yazılır
 9. belgisiz sıfatlara örnek cümle
 10. belgisiz sıfatlar 10 cümle

 1. Ödat Örnekleri
 2. Ödat Çeşitleri
 3. Belirtme Sıfatları
 4. Belgisiz Ödat
 5. Pekiştirme Sıfatları
 6. Türemiş Sıfatlar
 7. Birleşik Sıfatlar
 8. Adlaşmış Ödat
 9. Sayı Sıfatları
 10. Sual Sıfatları
 11. Kurallı Birleşik Ödat
 12. Ödat Eylem
 13. Niteleme Sıfatları
 14. Pekiştirilmiş Sıfatlar
 15. Yapı Bakımından Sıfatlar

Yorum yapın