Eğitim Hakkı

İnsanların en mühim özelliklerinden birisi de eğitilebilen bir varlık olmasıdır. İnsanın bu hususi durumunun geliştirilmesi eğitim hakkının olmasına bağlıdır. Asla kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz.

Anayasamızın 42. maddesinde, “Kimse, eğitim ve tahsil hakkından yoksun bırakılamaz.’’ifadesi yer almıştır. Eğitim ve öğretim vatanımızda Mustafa Kemal Atatürk İlke ve İnkılaplarına nazaran düzenlenir. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim bölgeleri açılamaz.

Eğitim Hakkı

Eğitim hakkı; Her insanoğlunun temelde haiz olduğu haklardan biridir. Kız, adam ayrılmadan her insanın eğitim hakkı bulunmaktadır.

Eğitim, temel bir insan hakkı olarak evrensel ölçekte kabul görmektedir. Bunun altında yatan en mühim etken eğitimin; insan benliğinin tüm yönleriyle gelişmesinde oldukça mühim bir unsur ve insanların kendilerini gerçekleştirmeleri ve özgürleşmeleri ile direkt ilişkili bir süreç olmasıdır.

Kız evlatların da gereksinlerimini karşılayacak ve kendilerine yaşam becerisi kazandıracak nitelikli eğitim görmeye hakkı vardır. Oysa tüm Dünya’da okula gitmeyen 6-11 yaşlarındaki 130 milyon çocuğun 73 milyonunu kız evlatları oluşturmaktadır.

Eğitim hakkı para ile satın alınamayan kişinin tam anlamıyla toplumda bir fert olmasını elde eden, onun topluma yararlı bir fert olmasını sağlayacak haklardandır. Kimse bu hakkından alıkoyulamaz. Bilhassa aileler tarafınca çalıştırılan ufak çocuklar eğitim haklarından yararlandırılmamaktadır. Devletin görevi her çocuk sayılan ferdin parasız eğitim hakkından yararlanmasını sağlamaktır. Bu vazife toplumsal devlet olmanın gereğidir.

Eğitim Hakkının Özellikleri

Eğitimsizlik sonucu ortaya çıkan problemler nedir

1- İnsanlar üretken halde çalışamazlar.
2- Sağlıklarına itina gösteremezler.
3- Kendilerini ve ailelerini gereği benzer biçimde koruyamazlar.
4- Kültürel açıdan varlıklı bir yaşam sürdüremezler.


 1. eğitim hakkında hangi yasalara dayalı olarak kullanmaktasınız
 2. eğitim hakkımızı hangi yasalara dayalı olarak kullanmaktayız
 3. eğitim hakkı nedir
 4. eğitim hakkı anayasa
 5. eğitim hakkı ile ilgili bilgiler
 6. eğitim hakkı hangi kuşakta yer almıştır
 7. eğitim hakkı {nasıl} kullanılır
 8. eğitim hakkının engellenmesi
 9. eğitim hakkı kullanıldığında ihtimaller içinde sonuçlar
 10. eğitim hakkında sözler

 1. Televizyonun Yararları Ve Zararları
 2. Osmanlıda Eğitim Ve Öğretim
 3. Eğitim ve Kültür Alanında Meydana getirilen İnkılaplar
 4. Eğitimde Oyunun Önemi
 5. Örgün Eğitim ve Yaygın Eğitim Arasındaki Farklılıklar
 6. Eğitim
 7. Oyun
 8. Müziğin eğitime katkısı
 9. Eğitim ve öğretim arasındaki farklar
 10. Öğretim
 11. Örgün eğitim
 12. Enstitü
 13. Osmanlı İmparatorluğunda Okul Kitaplarının Genel Adı
 14. Selçuklularda Eğitim
 15. Eğitim Alanında Tanzimat

Yorum yapın