Girişimci Nedir, Girişimci Nasıl Olunur?

İnsanlar hayatlarına devam ettirirken hayaller kurar, hedefler koyar, yaşam düzeni çizer. Bu maddeler girişimciler için mühim birer unsurdur. Girişimci kelimesi hayallerini, hedeflerini gerçekleştiren insanoğlu için kullanılıyor. Eski adı bile iş insanı, işinin sahibi de denilebilir. Kendi işinin sahibi olmak bilhassa gençleri cezbeden bir faktördür.

Girişimcilik son yıllarda sık sık bahsedilen bir mevzudur. Hızla gelişen teknolojinin gelişimi insanların fikirlerini hayata geçirmesine olanak sağlıyor. Firmalardaki emek harcama şartlarının ağır olması ve daha çok para kazanma düşüncesi insanları yeni girişimler yapma mevzusunda cesaretlendirdi.

Girişimci Kimdir?

Girişimci kar elde etmek amacı ile iş kuran kişidir. Averaj bir insan sorun ve sorunları görmeye meyilliyken girişimci problemlere çözüm bulmaya odaklıdır. Girişimci, finans alanındaki bilgisini, iş zekasıyla birleştirip, kendisi ya da şirketi için kârlı bir ürün / marka oluşturmayı sağlar.

Girişimci Nedir, Girişimci Nasıl Olunur?

Fikirlerinde yer edinen tüm meslekleri yapabilme potansiyeline haiz kişilere girişimci denir. Pazar araştırmaları ve bireysel birikim sonucu iş kolunu tespit ederek, belirler. Belirledikleri pazar hedefleri ve iş koluna koyacakları sermayelerin miktarına gore değişik iş kollarında etkinlik gösterebilirler. Eğitim, sıhhat şeklinde değişik pek fazlaca alanda hususi mesleklerde bile etkinlik göstermektedirler.

 • Yeni çıkan ürünler (mal yada hizmet) bulur ya da geliştirir.
 • Yeni süreçler geliştirir.
 • Yeni ihracat pazarları bulur ya da genişletir,
 • Yeni bir organizasyon yapısı oluşturur.

Elon Musk, Bill Gates ve Steve Jobs yaptıkları girişimler ile dünyayı farklılaştırmışlardır.

Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik global bir değişim yapmak ya da harekete geçmektir. Bu değişim ve hareketi kâr amacı güderek, kaçınılmaz riskler alarak iş kuran kişilerin attığı bir adımdır. Devamlı gelişen rekabetçi küresel pazarda iş oluşturmak, risk almak ya da geliştirip düzenlemek ve yönetmek amacı ile harekete geçme durumudur.

Girişimci {Nasıl} Olunur?

Girişimci olmak için öncelikle bir ürün, düşünce yada hizmet servisi fikriniz olmalı. Sektördeki eksiklikler ve bu fikirden ufak işletmeler dahi yararlanır. Mesela bir hastane var ise yakınında bir eczane bulunması da bir girişimciliktir.

Yalnız bir ürün ortaya çıkarmak ya da hizmet servisi düşünerek girişimci olmak mümkün değildir. İş planı yaparken sormanız ihtiyaç duyulan sorular şunlardır;

 1. Ürün Tanıtımı: Görüntüsü {nasıl} olmalı? Hangi Malzemeleri kullanabiliriz?
 2. Pazar Analizi: Okul ve hastane örneğindeki şeklinde hedef kitlemiz kim? Nerede yaşarlar?
 3. Rekabet Analizi: Rakipleriniz kimler? Kuvvetli yanları neler? {Nasıl} rekabet edebiliriz?
 4. Pazarlama: Ürünümüzü {nasıl} pazarlayacağız? Ne tür bir görüntü çizeceğiz? Reklam ve sloganlarımız ne olmalı?
 5. Satışlar: Ürünümüzü hangi platformda satabiliriz? Müşterileri {nasıl} teşvik etme şekilleri neler?

Girişimcinin Vazife ve Sorumlulukları Nedir?

 • Şirket stratejisi oluşturmak,
 • Hangi pazarlara girileceğine karar vermek,
 • Girişimi finanse edebilecek potansiyel yatırımcılar bulup onlar ile görüşmek,
 • Girişim devamlılık gösterene de kadar gelir modellerini devamlı kılmak,
 • Müşterilerin, girişim projelerine ilgi duymasını sağlamak amacı ile yeni çıkan ürünler ve hizmetler ortaya çıkarabilmek,
 • İş alanını; envanter, insan gücü ve üretim oranı açısından değerlendirip, bir sistem oluşturmak,
 • Girişimde bulunacağı iş sahasını çözümleme etmek,
 • Girişimin gelecek yönünü belirlemek amacı ile uzun vadeli planlama yapabilmek,
 • Yatırımları, girişimi en etken hale getirecek şekilde kullanmak.

Girişimcide Olması Ihtiyaç duyulan Özellikler Nedir?

Fiili CEO olan girişimci, planlama, strateji oluşturma ve ileriye yönelik hedefleri belirleme şeklinde mühim sorumlulukları olan girişimcinin liderlik vasfını öncelikli kılan niteliklere haiz olması gerekir. Bu özellikler şu şekilde özetlenebilir;

 • Liderlik vasfına haiz olmak,
 • İnsan ilişkilerinde etkili olmak,
 • İnisiyatif alabilmek,
 • Planlama ve organizasyon becerisine haiz olmak,
 • Yenilikleri deneyimleme cesaretine haiz olmak,

Girişimciliğin Önemi

Girişimciler olmadan iş imkanları olmazdı. İşlerinin büyümesini   sürdürme arzusu sonunda yeni iş imkanı ortaya çıkar. İşler büyümeye devam ettikçe iş imkanları da artar. Böylece işsizlik oranları düşer.

Girişimci Nedir, Girişimci Nasıl Olunur?

Toplumdaki en büyük teknolojilerden bazıları işletmelerde geliştirilmiştir. Bu gelişmeler bir sorun çözme, verimlilik artırma ya da dünyayı iyileştirme ihtiyacından meydana gelmektedir. Bu sebeple teknolojide daha çok ilerlemenin olmasının sebebi girişimcilerdir.

Büyük hayaller kuran girişimciler, yeni ürünle yaratabilir, sorunları çözer ya da daha ilkin araştırmış olduğu ve kimsenin keşfetmediği sıkıntılı görevleri üstlenir.

Girişimci Nedir, Girişimci Nasıl Olunur?

Girişimci Nedir, Girişimci Nasıl Olunur?

Yorum yapın