İyonik Bağ

İyonik Bağ (Özet) : (+) Yüklü metal atomlarıyla (-) yüklü metal atomlarının birleşmesini elde eden bağ çeşididir. İyonik bağları (+) ve (-) iyon grupları birbirini çekerek oluştururlar. İyonik bağ etkisiyle iyonik tuzlar oluşur.


İyonik Bağ (Detay) : (+) ve (–) yüklü taneciklerin (iyonların) içinde elektriksel çekim gücüyle oluşan bağa iyonik bağ denir. İyonik bağ meydana getiren atomlardan elektron veren (+) yüklü, elektron alan (–) yüklü iyon olur. Yiyecek tuzu, sodyum ve klor atomlarının iyonik bağ yapmasıyla oluşur. Atom numarası 11 olan sodyum (Na), atom numarası 17 olan klor’a (Cl) 1 elektron verir. Her ikisi de emin hale gelir. Aralarında iyonik bağ oluşur.

Sodyumun (Na) Na+ iyonuna dönüşmesi:

11 elektronlu sodyum atomu 1 elektron vererek emin hale gelir.

17 elektronlu klor atomu 1 e– alarak emin yapıya geçer.

İyonik Bağ

Sodyum ve klor atomları, içinde iyonik bağ yaparak NaCl bileşiğini oluşturur.
Na + Cl Na+1 + Cl–1 NaCl

İyonik bağ yaparak oluşan maddelere iyonik yapılı maddeler denir. Bir Metal ile bir ametal iyonik bileşik oluşturur.

İyonik bileşikler oda şartlarında çoğu zaman katı hâlde ve kristal yapıda bulunur.
Sert ve kırılgan bir özelliğe haizdir. İyonik kristaller katı hâlde elektrik akımını iletmez fakat sulu çözeltilerinde iyonlarına ayrışır ve elektrik akımını iletir.
Yiyecek tuzu iyonik bağlı bir bileşiktir ve kristal yapıdadır.

İyonik Bağ

İyonik Bağlı Bileşiklerde Kristal Yapı

İyonik bağlı bileşiklerde iyonlar birbirini en güçlü şekilde çekecek bir seviye içinde dizilirler. Bu şekilde tertipli birleşen atomlardan kristal yapı adını verdiğimiz muntazam geometrik şekiller oluşur. Yiyecek tuzunun kristal yapısı buna örnektir. Yiyecek tuzundaki (NaCl) kristal yapı, şekildeki gibidir.

İyonik Bağ

İyonik bağlı bileşiklerin özellikleri

1.İyonik bileşikleri oluşturan iyonlar belli bir geometrik seviye içinde dizilirler, bu yapıya iyonik kristal yapı denir.
2.İyonik bileşikler oda sıcaklığında çoğu zaman katı halde ve kristal yapıda bulunur.
3.İyonik bağlı bileşikler elektrik akımını iletmezler.
4.Sulu çözeltilerinde ve erimiş halde iyonlarına ayrıştıkları için bu hallerde elektrik akımını iletirler.
5.Sert ve kırılgandırlar, tel ve levha haline getirilemezler, herhangi bir zorlamada kırılırlar.
6.İyonik bileşiklerin formüllünü yazarken

İyonik ve kovalent bileşikler arasındaki farklar

İyonik bir bağ durumunda atomlar, zıt yüklü iyonların çekimi ile birbirine bağlı iken, kovalent bağ durumunda atomlar, elektron paylaşımı yöntemiyle bağlanırlar. Kovalent bağ durumunda, her atomun etrafındaki moleküler geometri, VSEPR kuralları[1] ile belirlenirken, iyonik malzemelerde geometri, maksimum sıkıpaket kurallarını takip eder. Dolayısıyla bir bileşiğin iyonik ya da kovalent olarak sınıflandırılması vardır.


 1. iyonik bağ nedir
 2. iyonik bağ
 3. iyonik bağlı bileşiklerin adlandırılması
 4. iyonik bağlı bileşiklerin özellikleri
 5. iyonik bağ örnekleri
 6. iyonik bağlı bileşik nedir
 7. iyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir
 8. iyonik bağ özellikleri
 9. iyonik bağ {nasıl} oluşur
 10. iyonik bağ kimler içinde olur

 1. İyonik Bileşikler
 2. Kovalent Bağ
 3. Kovalent Bağlar (Ametal-Ametal)
 4. Apolar Kovalent Bağ
 5. Kimyasal Bağlar
 6. Polar Kovalent Bağ
 7. İyonyalılar
 8. Anyon
 9. İyon
 10. Anadolu Uygarlığı İyonlar Hakkında Data
 11. Yelken Bağları
 12. Üzüm Bahçesi
 13. Sürülmemiş tarla.Bakımsız bağ, bahçe

Yorum yapın