Sosyal Grup

SOSYAL GRUPLAR:

A. Tanımı: Belli amaçlar ve bu tarz şeyleri gerçekleştirme çabası çerçevesinde toplanmış, belli kurallara bakılırsa. belirli süre karşılıklı toplumsal ilişkide bulunan,minimum iki kişiden oluşan, göreli bir sürekliliği olan bireyler topluluğuna toplumsal grup denir.

B. Özellikleri ve Fonksiyonları
1 – Grup üyelerin ortak bir amaca haiz olması
2 – İki yada daha çok kişiden oluşması
3 – Üyelerin karşılıklı toplumsal ilişkide oluşması
4 – Göreli bir sürekliliğin bulunması
5 – Grup üyeleri içinde ortaklaşa iş ve iş kısmı vardır.
6 – Grubun bireylerin beklentilerine yanıt vermesi
7 – Grub fertleri içinde biz bilincinin olması
8 – Grup üyeleri içinde rol ve statü dağılımı vardır.
9 – Grup üyerine baskı yapar ve yol gösterir.
10 – Yapı ve fonksiyon bakımından zaman içinde değişmiş olur.
11 – Bireyi sosyalleştirir, tutumları değiştirir, pekiştirir.
12 – Grup fert için bir güvencedir.
13 – Grup, işlevini yerine getirmiş olduğu sürece vardır.
14 – kültür grup vesilesiyle nesilden nesile aktarılır.

C. SOSYAL GRUP ÇEŞİTLERİ

1 – Grup Üyelerinin Sayısına Bakılırsa
a) Büyük Grup: Üye sayısı oldukça olan, ilişki ve etkileşimleri daha sınırı olan ve resmi olan gruplardır. İkincil ilişkiler hakimdir. Kent benzer biçimde gruplardır.
b) Ufak Grup: Üye sayısı sınırlırdır ve ilişkiler yüzyüze (birincil)dir. Köy,aile

2 – Grubun Süresine Bakılırsa:
a) Geçici Gruplar: Belli bir iş yapmak yada belli bir amacı gerçekleştirmek suretiyle bir araya gelen kişilerden oluşur. Bunun için kısa ömürlü ve geçicidirler. Mevsimlik işçi, izciler grubu.
b) Devamlı Gruplar: Çoğu zaman grup üyelerinin ömürlerinden daha uzundur. millet,aile, köy, kent, gruplar

3 – Ferdin Gruba Katılışına Bakılırsa:
a) Resmi Gruplar: Yetkili organlarca oluşturulmuş ve evvelinde belirlenmiş yasa, tüzük, yönetmelik benzer biçimde hukuk kurallarına bakılırsa düzenlenmiş gruplardır.

Ulusal eğitim de çalışan grup.

b) Resmi Olmayan Gruplar: Kanun ve yönetmelikler yerine grup üyeleri tarafınca geliştirilen kurallara bakılırsa mevcud gruptur. Çoğu zaman minik gruplardır. Aile, dost grupları, imece (bir örgütte kendiliğinden dünyaya gelen yardımlaşma şekli), klik-hizip (bir teşkilat fikir ve davranış bakımından ayrılık gösteren minik gruplaşma) benzer biçimde…

4- Ferdin Gruba Katılışına Bakılırsa

a) Ferdin Kendi İradesiyle Katılmış olduğu Grup:
Gruba girip çıkmanın özgür olduğu gruplardır. Arkadaşlık, klup, demek grupları
b) Ferdin İrade Dışı Katılmış olduğu Grup:
Ferdin naturel yolla katılmış olduğu gruptur aile millet, kastlara bireyler naturel yolla katılırlar.
Türk yada Fransız olmak kişinin ömrü boyu devam eder.

5 – Toplumsal İlişki Tiplerine Bakılırsa:

a) Birincil Gruplar: Üyeleri içinde birincil (yüzyüze, samimi) ilişkilerin olduğu gruptur. Aile, arkadaşlık, komşuluk, komşuluk
b) İkincil Gruplar: Üyeler içinde ikincil ilişki bulunan, bulunan, bu ilişkilerin yasa, yönetmeliklerle belirlendiği gruplardır. Üyeler arsındaki ilişkilerde çıkar duygusu egemendir. Dernekler, sendikalar, siyasal gruplar benzer biçimde…

6. Ferdinan Tönnies’in Grup Sınıflaması

a. Cemaat: Vakit içinde yavaş yavaş meydana gelen, fertleri içinde duygu ve fikir birliği olan insan topluluğudur. Irk, etnik köken ve kültür bakımından farklılaşmış kişilerden meydana gelirler. cemaat üyeleri içinde sıcak, samimi,yürekten, duygusal ilişkiler vardır. Aile, akrabalık, klan benzer biçimde kana bağlı; komşuluğa dayanan köy benzer biçimde yere bağlı, fikir ve duygu benzerliğine dayalı topluluklar cemaate örnek verilebilir.
b. Toplum : Irk, etnik köken, sosyo ekonomik statü ve kültürce farklılaşmış topluluklardır. Cemiyetler kişisel olmayan, soğuk, rasyonel ve özgür ilişkiler üstüne kuruludur. endüstri ve tecim işletmeleri, baskı grupları, şehirler benzer biçimde örnekler….

Cemaat-Toplum Özellikleri
cemaat (topluluk)
Toplum (Cemiyet)
– Ortak irade
– Üyelerin kişiliği yok
– Cemiyet çıkarları
– İnan
– Din
– Töre, tane
– Organik dayanışma
– Ortak iyelik
-Bireysel irade
Var
fert çıkarları
İdeoloji
Kamuoyu
Moda, geçici arzular
Sözleşmeli dayanışma
Bireysel iyelik


 1. toplumsal grup nedir
 2. toplumsal gruplar
 3. toplumsal grup örnekleri
 4. toplumsal grup türleri
 5. toplumsal grup nedir sosyoloji
 6. toplumsal grup optik
 7. toplumsal grup topluluk farkı
 8. toplumsal grup çalışmalarına katılmanın yararları nedir
 9. toplumsal grup ne demek
 10. toplumsal grupların ikna ve manipülasyon daki tesiri

 1. Grup
 2. Baskı Grupları
 3. Kelime Grubu
 4. Toplumsal Grup
 5. Grup İletişimi
 6. Çıkar Grubu
 7. Toplumsal Gruplar
 8. WhatsApp Gruptan {Nasıl} Çıkılır? WhatsApp Grup Silme {Nasıl} Yapılır?

Yorum yapın