Terim

 • terim

  İsim

  Bir bilim, sanat, meslek dalıyla yada bir mevzu ile ilgili hususi ve belirli bir terimi karşılayan kelime, ıstılah

  Cümle 1: Matematik terimi. Gök bilimi terimi. Demircilik terimi.

  Cümle 2: Bazıları ise terimlerimizi milletler arası esaslara bağlamak davasındadırlar. – F. R. Atay

 • terim

  Matematik

  a) Cebirsel bir anlatımda + yada – işaretleri içinde bulunan parçalardan her biri; b) bir denklemde = işaretinin iki tarafındaki anlatımlardan her biri; c) bir kesrin hisse ve paydasından her biri

 • terim

  Mantık

  Geleneksel mantıkta özne yada yüklem


1. Bir bilim, sanat, meslek daliyla yada bir mevzu ile ilgili hususi ve belirli bir kavrami karşilayan kelime, istilah
2. Geleneksel mantikta özne yada yüklem.
3. Matematikte terim:
a) cebirsel bir anlatimda + yada – işaretleri arasinda bulunan parçalardan her biri;
b) bir denklemde = işaretinin iki yanindaki anlatimlardan her biri;
c) bir kesrin hisse ve paydasindan her biri

Terim Nedir ? (Detay)

Bilim, teknik, sanat, zanaat, spor, tecim ve meslek dallarıyla ilgili hususi anlamlı sözcüklere terim denir.

Terimler, tek anlamlı sözcüklerdir. Terimlerin yan ve mecaz anlamları yoktur. Günlük konuşulan dilin ortak sözcükleri değildir.

Terimler, belli bir alana yönelik sözcükler olduğundan, kullanım alanları azdır.

Kullanım alanı genişleyen, günlük yaşamda yeri olan terimler, genel kullanıma haiz olduğundan, terim hususi durumunu yitirir ve dilin diğeri sözcükleriyle aynı duruma gelir. Radyo, tv, tayyare, tren benzer biçimde.

Terimler şu şekilde oluşur

1. Günlük konuşma dilinde bulunan sözcüklere yeni anlamlar yüklenerek terim oluşturulabilir.

ÖRNEK : “Köprü” sözcüğünün günlük dildeki anlamı bellidir. Dişçilikte kullanılan “köprü” sözcüğü ise terimdir.

2. Değişik anlamlı iki sözcüğün birleşmesi yöntemiyle da terim oluşturulabilir.

ÖRNEK : ek-el, atar-damar, dil-bilim, eş-kenar

3- Yabancı dillerden dilimize giren terim anlamlı söz­cükler de vardır.

Telekominikasyon, radar, priz, radyo

ÇEŞİTLİ DALLARLA İLGİLİ TERİMLER

a) EDEBİYAT TERİMLERİ: Şiir, öykü, tecrübe etme, mecaz, cinas, seci, söyleşi…….

b) MATEMATİK TERİMLERİ: Üçgen, eşkenar,doğru, kare, pi sayısı, logaritma

c) KİMYA TERİMLERİ: Çözünürlük, element, atommolekül…….

d) FİZİK TERİMLERİ: ivme, ışık , kırılma, iletken,optik…….

e) FELSEFE TERİMLERİ: Nihilizm, pragmatizm,dogmatizm…….

f) AYAKKABICILIK MESLEĞİ İLE İLGİLİ TERİM-LER: Falçata, saya, vardal, rok…….

g) SPOR TERİMLERİ: Gol, set, kroşe, kros, şut,smaç..

Bilim, sanat, spor ya da bir meslek dalıyla ilgili kavramların karşılığı olan sözcüklere terim denir. Bir başka deyişle terim, genel olarak hususi alanların kavramlarına verilen addır. Bu alanlar birbirinden oldukça ayrı olabilir.

Terim Örnekleri

Bir üçgenin iç açıları toplamı yüz seksen derecedir. (geometri)
Öteki dişleri kurtarmak için köprü yapacağız. (Dişçilik)
Güreşçimiz köprü oluşturmayı iyi biliyor. (spor)
Suyun özgül ağırlığı kaçtır?(fizik)
Tütün mühim oranda nikotin ihtiva eder. (botanik)
Sulh zamanı vergileri subaşılar toplardı. (tarih)
Bu oyunda suflör kullanmayacağız. (tiyatro)
Toplardamarda bir problem vardı. (Tıp)
Lügatımızda ekler sözcüklerin sonlarına gelir. (gramer)

Terim Anlam

Bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir terimi karşılayan kelimelere terim denir. Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdır.

Örnek: “Ekvator” kelimesi tek bir anlama gelir ve tek bir nesneyi karşılar.
Örnek: kök, mısra, muson.

“yüklem, özne, kök, zarf”, dil bilgisi terimleri; “üçgen, daire, çap”, kelimeleri de geometri terimleridir.

Terimler halkın söz varlığında yer almaz, fakat halk ağzında kullanılıp da sonradan terim özelliği kazanmış kelimeler vardır.

Örnek: “Budala” kelimesi halkın söz varlığında aptal, anlayışsız, sersem anlamlarıyla kullanılır, fakat bu kelime psikolojide belli bir zeka seviyesine haiz anlamında kullanıldığında terimdir.

Mühim : Terimler, çoğu zaman gerçek anlamıyla kullanılan sözlerdir. Terimlerin, mecaz anlamı, yan anlamı, deyim anlamı yoktur.

Boğaz’ı geçip Karadeniz’e ulaştık.
Ayağı olmayan göllerde tuz oranı yüksek olur.
Ağacın kökleri oldukça derinde.
Üçgenin iç açıları toplamı 180’dir.


 1. terim anlam nedir
 2. terim anlamlı kelimeler
 3. terim sayısı formülü
 4. terimler toplamı formülü
 5. terim sayısı
 6. terim
 7. terim sayısı bulma
 8. terim toplamı
 9. terim anlamlı cümleler
 10. terim sayısı toplamı

Yorum yapın